Zdrowie Seniora

Otępienie definiowane jest jako pogarszanie się sprawności intelektualnej, zaburzenia zachowania się i zmiany osobowości. Może pojawić …

Parkinsonizm (określany także jako zespół parkinsonowski) jest zespołem neurologicznym charakterystycznym dla uszkodzeń występujących w układzie pozapiramidowym …

Choroby reumatyczne dotyczą przede wszystkim narządu ruchu – najczęściej kończyn oraz kręgosłupa, jednak mogą zająć także …

Długotrwałe unieruchomienie pacjenta w łóżku może doprowadzić do szeregu powikłań, także do powstania odleżyn. Na ich powstanie narażone są …

Wraz z wiekiem w organizmie dochodzi do szeregu zmian degradacyjnych, między innymi w układzie nerwowym. Jedną z takich zmian jest …

Termin reumatyzm obejmuje ponad 150 różnych schorzeń, które charakteryzują się występowaniem zmian w tkance łącznej, przede …

Choroba Parkinsona jest schorzeniem neurologicznym, powodującym nieodwracalne oraz postępujące zmiany w mózgu. Jej istota polega na niewystarczającej produkcji …