Misja i polityka jakości Care Experts

Nasza misja opiera się na dwóch podstawowych filarach:

I. Sprawiać, by seniorzy mogli jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i niezależnością

Działamy na rzecz poprawy jakości życia seniorów i staramy się przywracać normalną aktywność osobom wymagającym opieki lekarskiej, rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji.

Realizujemy to poprzez:

 • tworzenie warunków na zdrowe i samodzielne życie osób starszych
 • otaczanie seniorów troskliwą opieką w ich własnym domu i w naszych ośrodkach,
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu,
 • stawianie na najwyższe standardy sprawowanej opieki
 • budowanie zespołu ludzi o znakomitych kwalifikacjach, a jednocześnie ciepłych i serdecznych
 • szczególną dbałość o dobre samopoczucie naszych podopiecznych

II. Być zaufanym partnerem rodzin w profesjonalnej opiece nad bliskimi

Opieka nad bliskim to zadanie trudne, wymagające czasu, siły, cierpliwości i doświadczenia. Dlatego tak ważne jest, by znalazły w nas zarówno pomoc w codziennych obowiązkach opieki, jak i wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Co robimy?

 • pomagamy rodzinom (dzieciom) w prawidłowej ocenie potrzeb seniora,
 • zapewniamy ich bliskim profesjonalną i dostosowaną do potrzeb opiekę.
 • pomagamy rodzinom w organizacji czasu, realizacji zawodowych i prywatnych planów,
 • odciążamy w codziennych obowiązkach opieki,
 • dajemy im możliwość odpoczynku, regeneracji sił,
 • tworzymy przestrzeń do pielęgnowania rodzinnych relacji, na które przy trudach samodzielnej opieki brakuje czasu,
 • dajemy wsparcie merytoryczne i psychologiczne,
 • ponosimy 100% odpowiedzialności za sprawowanie należytej opieki przez opiekunów Care Experts

Polityka jakości

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono odpowiednie procedury.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez:

 • wdrożenie i ciągłe doskonalenie procedur zarządzania jakością
 • zatrudnianie pracowników, cechujących się wysokim poczuciem odpowiedzialności i kulturą osobistą, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz gotowych do ciągłego kształcenia,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • nieustanne udoskonalanie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, terapeutycznych i technologicznych,
 • podejmowanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i umiejętności