Historia Care Experts - poznaj nas!

Powstaliśmy w 2014 roku jako efekt przejęcia firmy Continuum Care (świadczącej usługi opiekuńcze od 2009 roku). Specjalizujemy się w organizacji najwyższej jakości opieki domowej i stacjonarnej dla osób starszych, opierając się na najlepszych międzynarodowych standardach i praktykach. Działamy na terenie Warszawy i okolic. Od początku istnienia oferujemy szeroki wachlarz usług realizowanych w domu podopiecznych: pomoc opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, rehabilitację ruchową, wizyty pielęgniarek i lekarzy.

 

W 2015 roku otworzyliśmy w Józefowie pod Warszawą Dom Opieki Józefina, który specjalizuje się w opiece nad osobami z demencją i chorobą Alzheimera. Jest to jedyny dom opieki w Polsce, który zgodnie ze standardami fundacji Stiftelsen Silviahemmet, otrzymał certyfikat Swedish Care International. Na początku 2017 roku Józefina gościła Jej Królewską Mość Sylwię Sommerlath, Królową Szwecji, która przyjechała do Polski, aby promować wysokie standardy w opiece nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

dom seniora warszwa jozefina

Od początku powstania do chwili obecnej pomogliśmy ponad 3300 klientom. W trosce o zdrowie, komfort oraz poczucie bezpieczeństwa seniorów i ich rodzin, nieustannie poszerzamy swoją ofertę oraz szukamy nowych rozwiązań.

Misja i polityka jakości Care Experts

Nasza misja opiera się na dwóch podstawowych filarach:

Sprawiać, by seniorzy mogli jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i niezależnością

Działamy na rzecz poprawy jakości życia seniorów i staramy się przywracać normalną aktywność osobom wymagającym opieki lekarskiej, rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji.

Realizujemy to poprzez:

 • tworzenie warunków na zdrowe i samodzielne życie osób starszych,
 • otaczanie seniorów troskliwą opieką w ich własnym domu i w naszych ośrodkach,
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu,
 • stawianie na najwyższe standardy sprawowanej opieki,
 • budowanie zespołu ludzi o znakomitych kwalifikacjach, a jednocześnie ciepłych i serdecznych,
 • szczególną dbałość o dobre samopoczucie naszych podopiecznych.

Być zaufanym partnerem rodzin w profesjonalnej opiece nad bliskimi

Opieka nad bliskim to zadanie trudne, wymagające czasu, siły, cierpliwości i doświadczenia. Dlatego tak ważne jest, by znalazły w nas zarówno pomoc w codziennych obowiązkach opieki, jak i wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Co robimy?

 • pomagamy rodzinom (dzieciom) w prawidłowej ocenie potrzeb seniora,
 • zapewniamy ich bliskim profesjonalną i dostosowaną do potrzeb opiekę,
 • pomagamy rodzinom w organizacji czasu, realizacji zawodowych i prywatnych planów,
 • odciążamy w codziennych obowiązkach opieki,
 • dajemy im możliwość odpoczynku, regeneracji sił,
 • tworzymy przestrzeń do pielęgnowania rodzinnych relacji, na które przy trudach samodzielnej opieki brakuje czasu,
 • dajemy wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Ponosimy 100% odpowiedzialności za sprawowanie należytej opieki przez opiekunów Care Experts – zarówno podczas opieki domowej, jak i pobytu dziennego w ośrodku lub pobytu stałego

Polityka jakości

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono odpowiednie procedury.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez:

 • wdrożenie i ciągłe doskonalenie procedur zarządzania jakością,
 • zatrudnianie pracowników, cechujących się wysokim poczuciem odpowiedzialności i kulturą osobistą, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz gotowych do ciągłego kształcenia,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • nieustanne udoskonalanie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, terapeutycznych i technologicznych,
 • podejmowanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i umiejętności.
Konsultacje - Centrum Medyczne Józefina