Baza Wiedzy

Udar mózgu stanowi społeczny problem nie tylko w krajach o niskim poziomie uprzemysłowienia, ale także w krajach wysokorozwiniętych. Definiowany jest jako …

Demencja jest schorzeniem wywołanym chorobą mózgu. Znaczący odsetek zachorowań związany jest z postępującymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi choroba …

Osteoporoza jest chorobą układu szkieletowego, która charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną podatnością na złamania kości. Światowa Organizacja …

Parkinsonizm (określany także jako zespół parkinsonowski) jest zespołem neurologicznym charakterystycznym dla uszkodzeń występujących w układzie pozapiramidowym …

Choroby reumatyczne dotyczą przede wszystkim narządu ruchu – najczęściej kończyn oraz kręgosłupa, jednak mogą zająć także …

Długotrwałe unieruchomienie pacjenta w łóżku może doprowadzić do szeregu powikłań, także do powstania odleżyn. Na ich powstanie narażone są …