Baza Wiedzy

Szacuje się, iż w Europie co 30 sekund dochodzi do złamań z powodu osteoporozy. Jest to choroba układu szkieletowego, …

Opieka nad pacjentem długotrwale unieruchomionym jest jednym z kluczowych wyzwań opiekuńczo-leczniczych. Wraz z chorobą wiodącą – u tej grupy pacjentów …

Udar mózgu stanowi społeczny problem nie tylko w krajach o niskim poziomie uprzemysłowienia, ale także w krajach wysokorozwiniętych. Definiowany jest jako …

Demencja jest schorzeniem wywołanym chorobą mózgu. Znaczący odsetek zachorowań związany jest z postępującymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba …

Osteoporoza jest chorobą układu szkieletowego, która charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną podatnością na złamania kości. Światowa Organizacja …

Parkinsonizm (określany także jako zespół parkinsonowski) jest zespołem neurologicznym charakterystycznym dla uszkodzeń występujących w układzie pozapiramidowym …

Choroby reumatyczne dotyczą przede wszystkim narządu ruchu – najczęściej kończyn oraz kręgosłupa, jednak mogą zająć także …