Baza Wiedzy

Współcześnie osteoporoza uważana jest nie tylko za istotny problem zdrowotny, ale także socjometryczny. Związane jest to z wysokimi kosztami leczenia złamań, …

Zakażenie układu moczowego (ZUM) stanowi jedną z najczęściej występujących chorób infekcyjnych. ZUM zajmuje niechlubne drugie miejsce …

Osteoporoza dotyka głównie osoby starsze oraz kobiety, które przeszły menopauzę. Postrzegana jest współcześnie nie tylko jako istotny problem …

Zespół kruchości, określany także jako zespół wyczerpania rezerw, zespół słabości czy wątłość starcza, jest powszechnie występującą …

Szacuje się, iż w Europie co 30 sekund dochodzi do złamań z powodu osteoporozy. Jest to choroba układu szkieletowego, która charakteryzuje się …

Opieka nad pacjentem długotrwale unieruchomionym jest jednym z kluczowych wyzwań opiekuńczo-leczniczych. Wraz z chorobą wiodącą – u tej grupy pacjentów …

Udar mózgu stanowi społeczny problem nie tylko w krajach o niskim poziomie uprzemysłowienia, ale także w krajach wysokorozwiniętych. Definiowany jest jako nagły …

Demencja jest schorzeniem wywołanym chorobą mózgu. Znaczący odsetek zachorowań związany jest z postępującymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba …

Osteoporoza jest chorobą układu szkieletowego, która charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną podatnością na złamania kości. Światowa Organizacja …