Zmiany w związku z sytuacją epidemiczną

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest trudna dla nasz wszystkich. Jednak koronawirus roznoszący chorobę COVID-19 jest szczególnie groźny dla seniorów. Dlatego od początku pandemii wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu ochronę naszych podopiecznych. Nasze procedury dostosowujemy do aktualnej sytuacji epidemicznej i w chwili obecnej są one następujące:

 1. Każdy senior przed przyjęciem do domu opieki będzie miał wykonany test na obecność wirusa COVID-19. Z opieki w naszym ośrodku mogą skorzystać tylko seniorzy mający ujemny wynik testu.
 2. Dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19 lub powracających ze szpitala wyznaczyliśmy przestrzeń do izolacji z osobnym węzłem sanitarnym i sprzętem medycznym, z oddelegowanym personelem do opieki. Postępowanie diagnostyczne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w razie takiej konieczności – będzie uzgadniane z Sanepidem. Obecnie wykonane testy u pacjentów dały wyniki ujemne.
 3. Przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu dotyczące wskazania do wykonywania testów w kierunku koronawirusa oraz zastosowania środków ochronnych.
 4. Ograniczyliśmy przepływ pracowników – dyżury opiekuńcze pełnią wyłącznie osoby pracujące tylko w naszych ośrodkach, a pielęgniarki dopuszczane są do pracy na podstawie indywidualnej analizy ryzyka.
 5. Na bieżąco monitorujemy zmiany i nowości w obowiązujących schematach postępowania.

Zapewniamy, że nasi podopieczni są pod dobrą opieką, a codzienne życie i aktywności pensjonariuszy pozostały niezmienne.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nadal zalecamy kontakt z bliskimi drogą telefoniczną lub elektroniczną. Pomocą w tym względzie służą Państwu pracownicy ośrodka. Obecnie dopuszczamy także możliwość odwiedzin naszych podopiecznych przez ich bliskich, ale w ścisłym reżimie sanitarnym:

 1. Serdecznie prosimy o zgłaszanie planowanych odwiedzin do administracji palcówki. Organizacją odwiedzin zajmuje się Koordynator ds. administracji pani Małgorzata Wasiak pod nr tel. 692 377 311.
   a. Odwiedzający będą umawiani na godzinę: 11:00, 12:00 i 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
   b. Jednocześnie w placówce może przebywać 1 osoba odwiedzająca.
 2. Przed spotkaniem z seniorem rekomendujemy wykonanie testu genetycznego (wymazu z nosogardła) w kierunku SARS-CoV-2. Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości wykonania badania w naszym ośrodku w systemie „drive- thru” na 2 dni przed planowanymi odwiedzinami lub w dniu odwiedzin szybkim testem antygenowym.
 3. Przed wejściem do placówki pracownik koordynujący wizytę dokona pomiaru temperatury i udostępni środek do dezynfekcji, fartuch oraz rękawiczki jednorazowe.
  • Zakaz wstępu do Domu Opieki mają osoby z objawami infekcji, mające kontakt z osobą zakażoną, izolowaną czy będącą objętą kwarantanną.
  • Uprzejmie prosimy o dopełnienie obowiązku wypełnienia ankiety dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego. Dane osoby odwiedzającej będą odnotowane w księdze gości.
 4. Miejsce spotkania z pensjonariuszem zostanie wyznaczone przez Kierownika palcówki. Dysponujemy pokojem przeznaczonym do przyjmowania gości. W wypadku, jeżeli stan pacjenta będzie tego wymagał, przygotowane zostaną warunki do przebywania gościa przy łóżku chorego pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania rekomendowanego dystansu 1,5 m.
  • Obowiązuje podczas pobytu w placówce osłona ust i nosa maseczką chirurgiczną.
  • Do pacjenta zapraszana będzie nie więcej niż jedna osoba zabezpieczona w strój jednorazowy.
  • Po zakończonych odwiedzinach strój powinien być zdjęty zgodnie z instrukcją i w asyście pracownika koordynującego, następnie wyrzucony do oznaczonego pojemnika na odpady medyczne. Pomieszczenie zostanie zdezynfekowane po spotkaniu zgodnie z obowiązującą procedurą.
  • W trakcie odwiedzin nie rekomendujemy spożywania posiłków.
 5. Prosimy o przekazywanie informacji o produktach spożywczych, suplementach diety czy lekach dostępnych bez recepty, które dostarczają Państwo swoim bliskim. Będziemy niezmiernie wdzięczni za informację na piśmie. Paczki dostarczone podopiecznym pozostaną w 2 dniowej kwarantannie przed przekazaniem.
 6. Lekarze prowadzący są do Państwa dyspozycji po uzgodnieniu terminu spotkania. Rekomendujemy kontakt telefoniczny z personelem medycznym.
 7. Nie dostosowanie się do wskazanych zaleceń będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem wizyty i brakiem możliwości skorzystania z kolejnych odwiedzin do odwołania.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wspólne działanie dla bezpieczeństwa seniorów.