Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest nieuleczalną chorobą zwyrodnieniową mózgu. Ubytki w korze mózgowej i hipokampie wpływają na pracę mózgu. Początkowe …

Choroba Alzheimera jest nieuleczalna i często rozwija się na długo przed ostateczną diagnozą. Na całym świecie choruje na nią już …

Alzheimer to choroba zwyrodnieniowa mózgu, która najczęściej powoduje otępienie u osób po 65. roku życia i prowadzi do śmierci. Schorzenie to po raz …

Alzheimer objawia się m.in. kłopotami z koncentracją i zaburzeniami pamięci. Jest to najczęściej występujący zespół otępienny – stanowi przyczynę …

U osób starszych coraz częściej dochodzi do problemów związanych z pogorszeniem sprawności fizycznej, ale występuje również pogorszenie sprawności psychicznej. …

Alzheimer jest chorobą postępującą z biegiem lat. Ma różne objawy. Nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności zarówno psychicznej …