Operacja zaćmy – przygotowanie i przebieg

Operacja zaćmy

Zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka to choroba, na którą możne zachorować każdy człowiek. Według szacunków dotyczy ona od 800 tys. do ponad 1 mln 600 tys. Polaków. Zapadalność na tę chorobę rośnie wraz z wiekiem. Biorąc pod uwagę postępujące starzenie się ludności w Polsce, należy oczekiwać wzrostu zachorowalności na przestrzeni najbliższych lat. Zaćma, która jest nieleczona prowadzi do stopniowego pogarszania się wzroku pacjenta, do momentu całkowitej utraty możliwości widzenia. Współcześnie jedyną skuteczną metodą leczenia tego schorzenia jest operacja zaćmy – dzięki zaawansowanym technikom operacyjnym zabieg jest nieskomplikowany, wysoce stateczny i charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa.

Według analizy dostępnych zasobów medycznych z zakresu okulistyki w Polsce wynika, iż nie odbiegają one od standardów kadry, sprzętu czy infrastruktury szpitalnej od krajów rozwiniętych. Niestety jedynym ograniczeniem w realizacji operacji zaćmy w Polsce jest roczna liczba procedur operacyjnych, które finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Operacja zaćmy – przygotowanie
Przebieg operacji zaćmy
Operacja zaćmy w ramach NFZ
Operacja zaćmy prywatnie

Operacja zaćmy – przygotowanie

W czasie przygotowań do operacji zaćmy pacjent wraz z lekarzem musi wybrać sztuczną soczewką wewnątrzgałkową, która zastąpi usuniętą zmętniałą soczewkę oka. Techniki wytwarzania sztucznych soczewek ulegają nieustannym postępom, zbliżając się coraz bardziej do ich naturalnych odpowiedników. Można powiedzieć, iż sztuczna soczewka w pewien sposób przewyższa naturalną, gdyż dzięki niej można skorygować wady wzroku czy chronić siatkówkę oka przed szkodliwym promieniowaniem UV.

W generalnej klasyfikacji wyróżnia się trzy rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych:

  • Soczewki jednoogniskowe zapewniają pacjentowi dobre widzenie z bliskiej odległości, stosowane są szczególnie u osób z krótkowzrocznością, które przyzwyczajone są do noszenia okularów do dali bądź osobom, które wykonują prace wymagającego ostrego i dobrego widzenia na bliską odległość;
  • Soczewki wieloogniskowe są zaawansowane technologicznie – skupiają i rozszczepiają światło w więcej aniżeli jednym punkcie, co zapewnia pełny zakres widzenia w przypadku obiektów bliskich, jak również oddalonych. Soczewki te eliminują bądź ograniczają potrzebę dodatkowej korekcji wzroku u pacjenta;
  • Soczewki toryczne przeznaczone są dla pacjentów z zaćmą u których współwystępuje astygmatyzm – dzięki odpowiedniemu profilowaniu korygują astygmatyzm rogówkowy. Soczewki te występują w wersji jedno – oraz wieloognikowej.

Współcześnie w Polsce najczęściej stosowanymi są soczewki jednoogniskowe – stanowią one standard w leczeniu zaćmy finansowanym ze środków publicznych.

operacja zacmy przygotowanie

Można określić kilka podstawowych zasad, których powinien przestrzegać pacjent przed zabiegiem usunięcia zaćmy. Przede wszystkim ważnym jest, aby uzyskać od lekarza internisty zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonaniu zabiegu w trybie ambulatoryjnym. Na 24 godziny przed planowanym zabiegiem pacjent powinien ograniczyć – a najlepiej zrezygnować – ze spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, a także picia kawy oraz innych napojów zawierających kofeinę. Kobiety w dniu zabiegu powinny całkowicie zrezygnować z makijażu twarzy. W przypadku pacjentów którzy przyjmują stałe leki – w szczególności leki na nadciśnienie czy cukrzyce – powinni przyjąć je także w dniu zabiegu. Pacjenci stosujący leki na prostatę powinni ostawić je na 7 dni przed zabiegiem. Nie ma konieczności stawiania się do szpitala nad czczo – w dniu zabiegu pacjent może zjeść lekkie śniadanie, najpóźniej godzinę przed zabiegiem.

Rekonwalescencja po operacji zaćmy
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

Przebieg operacji zaćmy

Zabieg usunięcia zaćmy w większości przypadków jest nieskomplikowany, trwa on zwykle ok. 20-40 minut, wykonywany jest z znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jego przebieg jest bezbolesny. Ważnym jest, aby zabieg chirurgiczny został przeprowadzony jak najwcześniej – nie istnieje bowiem metoda pozwalająca na cofnięcie powstałych zmętnień, zaś ryzyko powikłań operacyjnych oraz pooperacyjnych wzrasta wraz z rozwojem choroby.

operacja zacmy - przebieg

Ważnym jest, aby pamiętać, iż zabieg chirurgicznego usunięcia zaćmy jest prostą oraz wysoce skuteczną metodą leczenia. Wykonywane jest niewielkie nacięcie po stronie rogówki, poprzez które usuwana jest zmętniała soczewka oka – zastępowana jest ona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Ze względu na fakt, iż nacięcie jest niewielkie, zabieg usunięcia zaćmy z reguły nie wymaga stosowania szwów, zaś oko goi się szybko, jest to tzw. chirurgia jednodniowa – pacjenci wypisywani są do domu tego samego dnia, w którym wykonywany był zabieg – przeważnie po około 2 godzinach.

Współcześnie najczęściej stosowaną metodą usunięcia zaćmy jest fakoemulstyfikacja, która polega na rozdrobnieniu zmętniałej soczewki przy pomocy ultradźwięków, a następnie usunięciu powstałej masy. Dzięki takiemu postępowaniu zachowuje się tylną torebkę soczewki – umożliwia to wszczepienie w miejsce usuniętej naturalnej soczewki, sztuczną, zwijalną soczewkę wewnątrzgałkową. Zastosowanie tej metody w odróżnieniu do wcześniej stosowanych technik umożliwia wykonanie zabiegu przy zastosowaniu małego nacięcia gałki ocznej – 3 mm lub mniej w zależności od postępu zaćmy – a to w wymierny sposób zmniejsza ryzyko występowania powikłań, skraca czas rehabilitacji chorego oraz daje szybszą stabilizację wady refrakcji.

Operacja zaćmy w ramach NFZ

Od 26 czerwca 2018 r. obowiązują nowe zasady kwalifikowania do zabiegu zaćmy – zostały one opracowane przez grupę ekspertów – szczegółowo zapoznać się z nimi można na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Podstawową zmianą związaną z wprowadzeniem nowych standardów jest wskazanie kryteriów medycznych, których spełnienie będzie decydować o możliwości przeprowadzenia zabiegu. Weryfikacja spełnienia przez pacjenta kryteriów na każdym etapie procesu leczenia – od momentu wystawienia skierowania, przez wpis na listę oczekujących, aż do momentu wykonania zabiegu.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz kierujący pacjenta do leczenia zobowiązany jest dołączyć kopię wyników badań diagnostycznych oraz konsultacji, co umożliwi postawienie wstępnego rozpoznania.

Narodowy Fundusz Zdrowia w celu opisanej powyżej weryfikacji kryteriów wprowadził nowy produkt kontraktowy w postaci wizyty kwalifikacyjnej, która przeprowadzana jest przez okulistę z ośrodka prowadzącego listę w którym chory ma być operowany. Zgodnie z ustalonymi standardami wizyta kwalifikacyjna winna odbyć się w terminie 30 od dnia zgłoszenia się pacjenta do placówki zdrowia. Przed wizytą kwalifikacyjną ważnym jest aby pacjent przygotował wykaz przewlekle stosowanych leków, dokumentacje medyczną dotyczącą problemów okulistycznych oraz informacje dotyczące pobytów szpitalnych w ostatnim czasie (także z innych przyczyn niż okulistyczne).

Podstawą wpisania pacjenta na listę oczekujących jest potwierdzenie spełnienia kryteriów podczas wizyty kwalifikacyjnej. Narodowy Fundusz Zdrowia systematycznie zwiększa fundusze na wykonywanie zabiegów usunięcia zaćmy, a tym samym rośnie ich liczba. Zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia z roku na rok maleje czas oczekiwania na wykonanie zabiegu – w grudniu 2013 r. u pacjenta skwalifikowanego jako przypadek pilny liczba dni oczekiwania wynosiła 189, zaś u pacjenta skwalifikowanego jako przypadek stabilny 503 dni. Z danych Ministerstwa Zdrowia na koniec maja 2018 r. pacjent skwalifikowany jako przypadek pilny musiał czekać na wykonanie zabiegu 134, zaś jako przypadek stabilny 480.

Operacja zaćmy prywatnie

Na rynku wiele jest placówek zdrowia oferujących zabieg usunięcia zaćmy. W przypadku pacjentów, którzy decydują się na wykonanie zabiegu prywatnie jest on realizowany niemalże „od ręki”, średni czas oczekiwania to kilka dni. Niebagatelną zaletą zabiegów realizowanych prywatnie jest możliwość wyboru soczewki (w ramach NFZ stosowane są jedynie wewnątrzgałkowe soczewki jednoogniskowe) – jest to niezwykle ważna decyzja, ponieważ wpływa ona na jakość widzenia po zabiegu. Soczewki najnowszych generacji umożliwiają nie tylko usunięcie zaćmy, ale także towarzyszących wad wzroku.

Ceny operacji usunięcia zaćmy wahają się od 1600 do 10 tysięcy zł w zależności od wybranej przez pacjenta metody, ogólnego stanu zdrowia, zaawansowania zmętnienia soczewki, chorób współtowarzyszących oraz lokalizacji wybranej placówki. Co ważne, skorzystanie z placówki prywatnej nie jest ograniczone statusem majątkowym pacjenta – w większości placówek istnieje możliwość rozłożenia kosztu zabiegu na raty. Zazwyczaj rozłożenie płatności na raty nie wiąże się z żadnym oprocentowaniem, a pacjent ponosi taki sam koszt płacąc ratalnie jaki poniósłby uiszczając jednorazową wpłatę.

Autor: Klaudia Prus, Koordynator Opieki Domowej w Care Experts

Zobacz podobne artykuły:
Zaćma – miniprzewodnik
Objawy zaćmy
Rekonwalescencja po operacji zaćmy

Bibliografia:

Wilczyńska J., S. Bogusławski, Plisko R., Leczenie zaćmy jedną z największych niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa, HTA Consulting, Warszawa, Kraków, wrzesień 2012
https://www.pexps.pl/files/upload/files/Leczenie-zacmy.pdf

Grabska-Liberek I., Derlacka D., Skowyra A., Nowoczesne metody leczenia zaćmy, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 12, 2013, s. 880-883
http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_880-883.pdf

Michalski A., Ocena wybranych parametrów narządu wzroku i jakości życia u pacjentów po operacji zaćmy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2013.
http://www.wbc.poznan.pl/Content/290423/index.pdf

Ozimek M., Nowakowska D., Gajda B., Cisek Ewelina., Wykrota A., Chorągiewicz T., Nowomiejska K., Rejdak R., Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i witrektomii, OPHTA THERAPY, Vol. 3/Nr 2 (10)/2016, s. 116-123.
http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-7b3d4c41-d2b2-44ec-93c3-301863ed64d9

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nowe-standardy-kwalifikacji-do-zabiegow-usuniecia-zacmy,7176.html [stan na dzień 08.05.2019 r.]

https://pto.com.pl/edukacja/kategoria/panel-pacjenta [stan na dzień 08.05.2019 r.]

Ten wpis ma 0 komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.