Opieka nad seniorami w czasie pandemii

Opieka nad seniorami w czasie pandemii

W ostatnich miesiącach wsparcie seniorów w ich środowisku diametralnie uległo zmianie. Dotychczas odpowiednio doprecyzowane formy wsparcia osób starszych korzystnie funkcjonowały w ich środowisku, zarówno od strony medycznej, rehabilitacyjnej jak pielęgnacyjno-opiekuńczej. Na początku marca 2020 roku w Polsce zaostrzono reżimy sanitarne oraz wprowadzono zalecenie pozostania w domu. Szczególnie narażoną częścią społeczeństwa na niebezpieczeństwo są seniorzy, którzy w większości sytuacji pozostali sami. Ze względu na sytuacje opisywane w mediach, rodziny seniorów jak i oni sami o wiele skrupulatniej wybierają ośrodki pobytowe, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne czy turnusy rehabilitacyjne oraz ewentualne formy opieki w domu.

Opieka medyczna w czasie pandemii
Telemedycyna rozwiązaniem dla seniorów?
Wizyta domowa
Zmiany dotyczące opieki w ośrodkach
Reżim sanitarny
Opieka nad pacjentem w domu
Podsumowanie

Opieka medyczna w czasie pandemii

Osoby starsze wycofały się całkowicie z funkcjonowania w życiu społecznym, dbając o pełne bezpieczeństwo. Z obawy przed zachorowaniem odwoływane zostały wizyty lekarskie w przychodniach, rehabilitacje oraz pobyty szpitalne. Z lęku przed wyjściem z domu zaniechano wszelkich działań medycznych, co może przynieść nieoczekiwane negatywne skutki, gdyż opieka medyczna nad pacjentem starszym nadal pozostała niezbędna.

Telemedycyna rozwiązaniem dla seniorów?

Pacjenci rzadko decydowali się na skorzystanie z jakiejkolwiek pomocy lekarskiej lub nie wiedzieli z jakiej formy mogą skorzystać. Warto w takiej sytuacji skorzystać z wizyty on-line lub konsultacji telefonicznej z lekarzem geriatrą, który będzie mógł w sposób zdalny sprawdzić stan zdrowia pacjentów, aby utrzymać ciągłość opieki medycznej.

Wizyta domowa

Warto również w tym czasie skorzystać z wizyty realizowanej w domu u pacjentów. Obawy wynikające z przyjmowania lekarza w domu w czasie pandemii bardzo blokują podjęcie takiej decyzji, nawet jeśli wymaga tego zdrowie pacjenta. Ważne, aby wziąć pod uwagę potrzeby pacjenta oraz dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami sanitarnymi i ustalić wcześniej, jak przygotować się do takiej wizyty, aby zachować pełne poczucie bezpieczeństwa.

Opieka nad seniorami w czasie pandemii - Telewizyta a wizyta domowa

Zmiany dotyczące opieki w ośrodkach

W tym trudnym czasie, zgodnie z zaleceniami Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia ośrodki miały wprowadzić zakaz odwiedzin oraz zakaz przyjmowania pacjentów. Zaostrzone zostały rygory sanitarne oraz wprowadzone codzienne monitorowanie pacjentów i pracowników. Wiele placówek w tym czasie nie podołało zaostrzeniom, jednak znalazły się i takie, które swoją jakością, determinacją i współpracą z rodzinami odniosły sukces.

Bezpieczny dom seniora
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

Reżim sanitarny

Wprowadzone zostały metody opieki nad pacjentem uwzględniające obecną sytuację na świecie. Placówki opracowały i wdrożyły systemy profilaktyki, opieki medycznej i obserwacji pacjentów. Rodziny zmieniły formę komunikacji z bliskimi na telefoniczną oraz spotkania on-line poprzez, które podtrzymywane są tak bardzo ważne więzi rodzinne. Podopieczni nie muszą rezygnować z ważnych dla nich turnusów rehabilitacyjnych. Rodziny nie muszą rezygnować z podjęcia opieki nad ich bliskimi przez ośrodek, który zapewni odpowiednią terapię, opiekę medyczną oraz pomoc w pielęgnacji i higienie. Tego typu opieka obecnie może być także realizowana po pobytach szpitalnych na czas rekonwalescencji. Szczególnie dedykowana jest osobom, które wymagają opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej i lekarskiej.

Przed przyjęciem pacjenta do placówki istotne jest przekazanie wszystkich ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia podopiecznego, aby precyzyjnie wybrać ośrodek, w którym ma być realizowana opieka, terapia i rehabilitacji. Nie powinno się odsuwać w czasie decyzji o rozpoczęciu terapii dla osób z Alzheimerem lub innymi dysfunkcjami pamięci, ponieważ odpowiednio wcześnie rozpoczęte treningi pamięci pod opieką fachowej kadry pozwolą na wydłużenie optymalnej kondycji pacjenta. Przed podjęciem opieki w placówce w czasie pandemii należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem oraz dokładnie zapoznać się z procedurami jakie obecnie obowiązują w ośrodkach.

Pacjenci i pracownicy domów opieki Care Experts dzięki szybkiej reakcji na sytuację w kraju i dostosowanie do wymogów reżimów sanitarnych oraz wspaniałej współpracy z rodzinami zachęcają do skorzystania właśnie z tej formy opieki w tym trudnym czasie. Dzięki wypracowanym procedurom taka metoda odpowiada potrzebom pacjentów oraz daje im poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Opieka nad pacjentem w domu

W związku z ryzykiem epidemiologicznym wiele rodzin, zmieniło formę pracy na domową i zdecydowało się na samodzielne realizowanie opieki w domu nad bliskimi. Skutkuje to jednak szybkim wyczerpaniem, brakiem wytchnienia oraz nakłada na rodziny zwiększoną ilość obowiązków pielęgnacyjno-opiekuńczych. W tej sytuacji realizowane dodatkowe formy wsparcia przez asystentów i opiekunów, którzy zapewniali pełny komfort i opiekę nad podopiecznymi w ich domach został zmieniony. Obawy przed infekcją i zarażeniem się sparaliżowały funkcjonowanie wielu osób i nałożyły dodatkowe obowiązki.

Opieka nad seniorami w czasie pandemii - Opieka domowa

Obecne procedury pozwalają jednak na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w opiece domowej. Przed jej rozpoczęciem istotne jest zapoznanie się ze szczegółami sanitarnymi. Odpowiedni dobór asystenta czy opiekuna, którzy zostali przeszkoleni z zakresu higieny i reżimów sanitarnych pozwoli na nowo powrócić do optymalnie dobranych form wsparcia. Niebawem większość restrykcji zostanie zdjętych i swobodnie będzie można powrócić do biur, wiec warto rozpocząć procedury związane ze zorganizowaniem opieki domowej lub wybrać placówkę, która jest dobrze przygotowana na przyjmowanie nowych gości.

Podsumowanie

W obecnej sytuacji bardzo ważnym jest, aby planować opiekę z rozwagą i podchodzić z rozsądkiem do restrykcji z nią związanych. Wielu seniorów w ostatnim czasie podjęło ryzyko zaprzestania opieki medycznej, co może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Na szczęście naprzeciw potrzebom osób starszych wychodzą sprawdzone miejsca takie jak Dom Opieki Józefina w Józefowie k. Otwocka. Do dyspozycji są asystenci i opiekunowie odpowiednio przeszkoleni, dający możliwość profesjonalnego wsparcia. Dzięki Care Experts osoby starsze mogą liczyć także na pomoc geriatry w warunkach domowych, a dla osób, które wyjątkowo mocno przestrzegają wszystkich reżimów lub mają silne obawy przed zakażeniem, mogą skorzystać z konsultacji telefonicznych. Warto pamiętać, żeby nie pozostawać obojętnym na potrzeby osób starszych i zapewnić profesjonalną pomoc, niezależnie od okoliczności.

Autor: Kamila Godzisz, Care Experts

Więcej informacji o zasadach sanitarnych w czasie pandemii na stronach:

Zobacz podobne artykuły:
Geriatra – lekarz dla seniora
Leki dla seniorów – fakty i zagrożenia
Choroby wieku podeszłego – przegląd
Żywienie osób starszych – co warto wiedzieć?
Gimnastyka dla seniorów
Ćwiczenia pamięci dla seniorów
Depresja u osób starszych
Samotność osób starszych
Starzenie się organizmu. Co się dzieje z naszym organizmem w miarę upływu lat?
Inwestycja w zdrowie seniora
Choroby przewlekłe – przegląd informacji
Potrzeby osób starszych

5/5 - (4 votes)

Ten wpis ma 0 komentarzy

Zostaw komentarz